POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES I CONDICIONS D’ÚS

Informació sobre protecció de dades

Denominació social

 

Identitat: JORDI PARIS AGUILÓ (d’ara endavant, “NOTARIA PARIS”).

 

Dir. Postal: C. Prat de la Creu 8, 3er pis, 306-307, AD500, Andorra la Vella

 

Tfn: +376 721 001

 

Email: recepcio@notariaparis.com

 

Per què fem servir les dades?

 

La següent Política de privadesa estableix els termes en què tractarem les dades personals; això inclou qualsevol dada personal recollida a través de la nostra pàgina web, així com qualsevol altra dada que tractem en exercici de les nostres activitats professionals.

 

Formes de contacte de la web: qualsevol dada personal obtinguda a través d’algun dels mitjans de contacte disponibles a la web, serà tractada amb l’exclusiva finalitat de donar resposta i fer el seguiment de qualsevol dubte o tràmit sol·licitat.

 

Tràmits notarials: la recollida i tractament de dades personals en la realització de qualsevol dels tràmits i gestions notarials disponibles seran les necessàries per al compliment de les obligacions legals derivades l’exercici de la funció pública notarial, de conformitat amb el que preveu la legislació notarial, de prevenció del blanqueig de capitals, tributària i, si s’escau, substantiva que resulti aplicable a l’acte o negoci jurídic documentat. La comunicació de les dades personals és un requisit legal, estant obligat el compareixent i/o l’atorgant a facilitar les seves dades personals i quedant informat que la conseqüència de no facilitar-les és que no seria possible autoritzar aquest document públic.

 

Quant de temps custodiem les vostres dades?

 

A continuació i d’acord amb la normativa vigent, us informem del temps que mantindrem les vostres dades, que depèn del tipus d’ús al qual siguin destinades:

 

Legitimització

 

A continuació, us informem què ens permet tractar les vostres dades, en funció de l’ús per al qual siguin destinades.

 

• Pel que respecta als atorgants, compareixents i altres intervinents en els instruments públics, el tractament es fonamenta en les disposicions de l’article 52-1 de la Llei del Notariat i de l’article 6-1-c i 6-1-e de la Llei 29/2021 qualificada de protecció de dades personals;

 

• Pel que respecta als atorgants, compareixents, altres intervinents i beneficiaris efectius d’entitats intervinents en instruments públics que d’acord amb l’article 2-2-b de la Llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme tinguin la consideració d’operacions subjectes, el tractament es fonamenta en l’article 6-1-c de la Llei 29/2021 qualificada de protecció de dades personals;

 

• Pel que respecta als clients que sol·liciten serveis de la Notaria, altres que l’autorització d’instruments públics el tractament es fonamenta en l’article 6-1-b de la Llei 29/2021 qualificada de protecció de dades personals.

 

Destinataris Cessions de dades a tercers

 

Les vostres dades personals no seran cedides a tercers sense el vostre consentiment, excepte aquells supòsits legals que preveguin la citada cessió de dades: 

Cambra de notaris

Comuns

Govern d’Andorra

 

Seguretat de les dades

NOTARIA PARIS garanteix que el tractament que portarà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar-ne l’alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat.

 

Té dret a:

 

– Revocar el consentiment atorgat.
– Accedir a les dades personals.
– Rectificar les dades personals.
– Suprimir les dades personals.
– Presentar una denúncia o escrit per a la tutela dels seus drets davant de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.
– Ser informat de qualsevol incidència de seguretat que pugui afectar els seus drets.
– Limitació del tractament.
– Portabilitat.