REGULACIÓ DE LA FUNCIÓ NOTARIAL

La funció notarial consistent en donar fe pública dels actes que autoritza i assessorar les persones que desitgen atorgar un instrument públic es troba regulada per la Llei 11/2017 del notariat , modificada per la Llei 6/2020

Tarifes

Les tarifes aplicables al servei notarial són aprovats pel M.I. Govern

nostre equip

JP-BN-Positiu-blanc2

SÍLVIA OLIVA TRASTOY

OFICIAL
JP-BN-Positiu-blanc2

Víctor Hugo Cerqueira

OFICIAL
JP-BN-Positiu-blanc2

Manuel Moragón Gónzalez

OFICIAL
JP-BN-Positiu-blanc2

Andrés Martínez Rodríguez

OFICIAL
JP-BN-Positiu-blanc2

Manel montes jordana

OFICIAL
JP-BN-Positiu-blanc2

NEUS LOP GROS

COMPLIMENT NORMATIU
JP-BN-Positiu-blanc2

Meritxell Martí Casal

SERVEIS ADMINISTRATIUS
JP-BN-Positiu-blanc2

Sílvia JOSÉ

SERVEIS ADMINISTRATIUS